ĐẦU TRỤ TRÒN – ĐTT1

  Kích thước : 43×40 cm

Độ dày : 3cm

 Chất liệu : Bê tông

Danh mục: