ĐẦU TRỤ HOA SEN – ĐTS1

  Kích thước : 25×30 cm

Độ dày : 3cm

 Chất liệu : Bê tông

Danh mục: