TƯỜNG RÀO THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ – TR2

Chiều cao (m)                 : 1.1
Chiều dài 1 tấm (m)        : 2
Chiều dày tấm (cm)       : 3.5

Danh mục: