CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT GFRC VIỆT NAM

Địa chỉ: Thôn Trịnh Xá, Xã Chỉ Đạo, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Tel: 0912288935 – 0965888529

Email: cong.gfrcvietnam@gmail.com

gfrcvietnam.pkd@gmail.com