ĐỊA ĐIỂM : Doha – Qatar
HẠNG MỤC : Cung cấp và thi công lắp đặt cấu kiện GFRP